privacypolicy

Privacy Policy

»Privacy Policy
1. In dit privacybeleid zijn de regels vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via de Blauw Fashion webshop (hierna: de "Online Store").

 

2. Eigenaar van de Online Store en tevens gegevensbeheerder is Patryk Kieda zam, Motorstraat 108 3083AP Rotterdam

3. Persoonsgegevens die Blauw Fashion via de Online Store verzamelt, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer daarvan en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel de AVG genoemd.

 

4. Blauw Fashion besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren van de privacy van klanten die de Online Store bezoeken.

 

§ 1 Soort verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrondslag

 

1. Blauw Fashion verzamelt informatie over natuurlijke personen die rechtshandelingen verrichten die niet direct verband houden met hun activiteit, natuurlijke personen die voor eigen rekening zaken of beroepsactiviteiten uitoefenen, en natuurlijke personen die rechtspersonen of organisatorische eenheden vertegenwoordigen die geen rechtspersonen zijn, aan wie de wet verleent rechtsbevoegdheid, hierna gezamenlijk klanten genoemd.

 

2. Persoonsgegevens van klanten worden verzameld in het geval van:

a) het registreren van een account in de Online Store om een ​​individueel account aan te maken en dit account te beheren. Wettelijke basis: noodzaak om het contract uit te voeren voor het leveren van de Accountdienst (Artikel 6(1)(b) van de AVG);

b) het plaatsen van een bestelling in de online winkel om het verkoopcontract uit te voeren. Wettelijke basis: noodzaak om het verkoopcontract uit te voeren (Artikel 6(1)(b) van de AVG);

c) inschrijving op de nieuwsbrief (Nieuwsbrief), om het contract uit te voeren, waarvan het onderwerp de elektronisch geleverde dienst is. Wettelijke basis - toestemming van de betrokkene om het contract voor de levering van de nieuwsbriefservice uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG).

 

3. In het geval van het registreren van een account in de Online Store, verstrekt de Klant:

a) e-mailadres;

b) adresgegevens:

a. postcode en plaats;

b land (staat);

c.straat en huis-/appartementnummer.

c) voor- en achternaam;

d) telefoonnummer.

 

4. Bij het registreren van een account in de online winkel stelt de klant zelfstandig een individueel wachtwoord in om toegang te krijgen tot zijn account. De klant kan het wachtwoord op een later tijdstip wijzigen volgens de voorwaarden beschreven in §6.

 

5. Bij het plaatsen van een bestelling in de Online Store verstrekt de Klant de volgende gegevens:

a) e-mailadres;

b) adresgegevens:

a. postcode en plaats;

b land (staat);

c.straat en huis-/appartementnummer.

c) voor- en achternaam;

d) telefoonnummer.


6. In het geval van het gebruik van de nieuwsbriefservice geeft de klant alleen zijn e-mailadres op.

 

7. Bij het gebruik van de Store-website kan aanvullende informatie worden gedownload, met name: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de klant of het externe IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, toegangstijd, type besturingssysteem.

 

8. Er kunnen ook navigatiegegevens van klanten worden verzameld, waaronder informatie over links en referenties waarop zij besluiten te klikken of andere activiteiten die in de Online Store worden ondernomen. Rechtsgrond - legitiem belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), bestaande uit het vergemakkelijken van het gebruik van diensten die elektronisch worden aangeboden en het verbeteren van de functionaliteit van deze diensten.

 

9. Om claims vast te stellen, na te streven en af ​​te dwingen, kunnen sommige persoonlijke gegevens die door de klant zijn verstrekt als onderdeel van het gebruik van de functionaliteit in de online winkel worden verwerkt, zoals: naam, achternaam, gegevens over het gebruik van diensten, als de claims voortvloeien uit de manier waarop de Klant diensten gebruikt, andere gegevens die nodig zijn om het bestaan ​​van de vordering te bewijzen, met inbegrip van de omvang van de geleden schade. Wettelijke basis - legitiem belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), bestaande uit het bepalen, vervolgen en afdwingen van claims en het verdedigen tegen claims in procedures voor rechtbanken en andere overheidsinstanties.

 

10. De overdracht van persoonsgegevens aan Blauw Fashion is vrijwillig, in verband met gesloten verkoopovereenkomsten of dienstverlening via de Winkelwebsite, met dien verstande echter dat het niet verstrekken van de gegevens vermeld in de gegevensformulieren in het Registratieproces verhindert Registratie en het opzetten van een Klantaccount, en in het geval van het plaatsen van een bestelling zonder een Klantaccount te registreren, zal het de indiening en uitvoering van de bestelling van de Klant voorkomen.

 

§ 2 Aan wie worden de gegevens ter beschikking gesteld of toevertrouwd en hoe lang worden ze bewaard?

 

1. De persoonsgegevens van de Klant worden doorgegeven aan dienstverleners waarvan Blauw Fashion gebruik maakt bij het runnen van de Online Winkel. Dienstverleners aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven, afhankelijk van contractuele afspraken en omstandigheden.

a) Verwerkers. Blauw Fashion maakt gebruik van leveranciers die alleen in opdracht van Blauw Fashion persoonsgegevens verwerken. Ze omvatten b.v. providers die hostingdiensten leveren, marketingsystemen leveren, systemen voor het analyseren van verkeer in de online winkel, systemen voor het analyseren van de effectiviteit van marketingcampagnes;

b) Beheerders. Blauw Fashion maakt gebruik van leveranciers die niet alleen in opdracht handelen en zelf de doelen en wijze van gebruik van de persoonsgegevens van Klanten bepalen. Ze bieden elektronische betalings- en bankdiensten.

 

2. Persoonsgegevens van klanten worden opgeslagen:

a) Indien de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is, dan worden de persoonsgegevens van de Klant door Blauw Fashion verwerkt totdat de toestemming wordt ingetrokken en na intrekking van de toestemming gedurende een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen die Blauw Fashion mag opwerpen en die tegen hem kunnen worden opgeworpen. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, bedraagt ​​de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken die verband houden met het voeren van een onderneming drie jaar.

b) Indien de grondslag voor de gegevensverwerking de uitvoering van de overeenkomst is, dan worden de persoonsgegevens van de Klant verwerkt door Blauw Fashion. zolang het nodig is om het contract uit te voeren, en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, bedraagt ​​de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken die verband houden met het voeren van een onderneming drie jaar.

 

3. In het geval van een aankoop in de Online Store kunnen persoonlijke gegevens, afhankelijk van de keuze van de Klant, worden overgedragen aan de volgende entiteiten om de bestelde goederen te leveren:

a) een koeriersbedrijf;

b) Post.nl

4. Navigatiegegevens kunnen worden gebruikt om klanten beter van dienst te zijn, statistische gegevens te analyseren en de Online Store aan te passen aan de voorkeuren van de klant, alsook om de Online Store te beheren.

 

5. Indien de Klant zich aanmeldt voor de nieuwsbrief (Nieuwsbrief), stuurt Blauw Fashion elektronische berichten met commerciële informatie over acties en nieuwe producten die verkrijgbaar zijn in de Online Store naar zijn e-mailadres.

 

6. In geval van een verzoek verstrekt Blauw Fashion persoonsgegevens aan bevoegde overheidsinstanties, in het bijzonder organisatieonderdelen van het Openbaar Ministerie, de politie, de voorzitter van het College voor de Bescherming van Persoonsgegevens, de voorzitter van het Bureau Mededinging en Consumentenzaken. Protection of de voorzitter van het Office of Electronic Communications.

 

§ 3 Cookiemechanisme, IP-adres

 

1. De Online Store maakt gebruik van kleine bestanden die cookies worden genoemd. Ze worden door Blauw Fashion opgeslagen op het eindapparaat van degene die de Online Store bezoekt, als de webbrowser dit toelaat. Een cookiebestand bevat meestal de naam van het domein waar het vandaan komt, de "vervaltijd" en een individueel, willekeurig geselecteerd nummer dat dit bestand identificeert. De informatie die met behulp van dit type bestanden wordt verzameld, helpt om de producten van Blauw Fashion aan te passen aan de individuele voorkeuren en echte behoeften van mensen die de online winkel bezoeken. Ze bieden ook de mogelijkheid om algemene statistieken te ontwikkelen van bezoeken aan de gepresenteerde producten in de online winkel.

 

2. Blauw Fashion gebruikt twee soorten cookies:

a) Sessiecookies: nadat de browsersessie is beëindigd of de computer is uitgeschakeld, wordt de opgeslagen informatie uit het geheugen van het apparaat verwijderd. Het mechanisme van sessiecookies staat het downloaden van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computers van de Klanten niet toe.

b) Permanente cookies: ze worden opgeslagen in het geheugen van het eindapparaat van de Klant en blijven daar tot ze worden verwijderd of vervallen. Het mechanisme van permanente cookies staat het downloaden van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computer van de Klant niet toe.

 

3. Blauw Fashion gebruikt eigen cookies om:

a) authenticatie van de klant in de online winkel en het verzekeren van de sessie van de klant in de online winkel (na inloggen), waardoor de klant de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de online winkel;

b) analyses en onderzoek, evenals publieksaudits, met name om anonieme statistieken te creëren die helpen begrijpen hoe klanten de Store-website gebruiken, waardoor de structuur en inhoud kunnen worden verbeterd.

 

4. Blauw Fashion gebruikt externe cookies om:

a) authenticatie van de klant in de online winkel en het verzekeren van de sessie van de klant in de online winkel (na inloggen), waardoor de klant de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de online winkel;

b) analyses en onderzoek, evenals publieksaudits, met name om anonieme statistieken te creëren die helpen begrijpen hoe klanten de Store-website gebruiken, waardoor de structuur en inhoud kunnen worden verbeterd.

 

5. Blauw Fashion gebruikt externe cookies om:

verzamelen van algemene en anonieme statische gegevens via analytische tools van Google Analytics (beheerder van externe cookies: Google Inc gevestigd in de VS);

6. Het cookiemechanisme is veilig voor de computers van de klanten van de online winkel. Op deze manier is het met name niet mogelijk om virussen of andere ongewenste software of kwaadaardige software op de computers van de Klanten te krijgen. Klanten hebben echter in hun browser de mogelijkheid om de toegang van cookies tot computers te beperken of uit te schakelen. Als u deze optie gebruikt, is het gebruik van de Online Store mogelijk, met uitzondering van de functies die van nature cookies vereisen.

 

7. Hieronder laten we zien hoe u de instellingen van populaire webbrowsers met betrekking tot het gebruik van cookies kunt wijzigen:

a) Internet Explorer-browser;

b) Microsoft EDGE-browser;

c) Mozilla Firefox-browser;

d) Chrome en Chrome Mobile-browser;

e) Safari en Safari Mobile-browser;

f) Opera-browser.

 

8. Blauwe Fashion. kan IP-adressen van Klanten verzamelen. Het IP-adres is een nummer dat door de internetprovider wordt toegewezen aan de computer van de persoon die de Online Store bezoekt. Het IP-nummer geeft toegang tot internet. In de meeste gevallen wordt het dynamisch aan de computer toegewezen, d.w.z. het verandert elke keer dat u verbinding maakt met internet. Het IP-adres wordt gebruikt door Blauw Fashion bij het diagnosticeren van technische problemen met de server, het maken van statistische analyses (bijv. bepalen vanuit welke regio's we de meeste bezoeken registreren), als nuttige informatie bij het beheren en verbeteren van de Online Store, evenals voor veiligheidsdoeleinden en mogelijke identificatie van ongewenste automatische programma's om te bekijken inhoud die de online winkel van de server belast.

 

9. De Online Store bevat links en verwijzingen naar andere websites. Blauw Fashion is niet verantwoordelijk voor de op hen van toepassing zijnde privacyregels.

 

§ 4 Rechten van betrokkenen

 

1. Het recht om toestemming in te trekken - wettelijke basis: art. 7 sec. 3 AVG.

a) De klant heeft het recht om een ​​eventueel aan Blauw Fashion gegeven toestemming in te trekken.

b) Intrekking van toestemming gaat in op het moment van intrekking van toestemming.

c) Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de door Blauw Fashion uitgevoerde verwerkingen. in overeenstemming met de wet vóór de intrekking.

 

2. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking - wettelijke basis: art. 21 AVG.

a) De klant heeft het recht om te allen tijde - om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, inclusief profilering, indien Blauw Fashion zijn gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld marketing van Blauw Fashion-producten en diensten het bijhouden van statistieken over het gebruik van individuele functionaliteiten van de Online Store en het faciliteren van het gebruik van de Online Store, evenals tevredenheidsonderzoeken.

b) Opzegging in de vorm van een e-mail van het ontvangen van marketingberichten met betrekking tot producten of diensten betekent het bezwaar van de Klant tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering voor deze doeleinden.

c) Indien het bezwaar van de Klant gegrond blijkt en Blauw Fashion geen andere rechtsgrond heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens van de Klant verwijderd waartegen de Klant bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

 

3. Het recht om gegevens te wissen ("het recht om vergeten te worden") - wettelijke basis: art. 17 AVG.

a) De klant heeft het recht om de verwijdering van alle of een deel van zijn persoonsgegevens te vragen.

b) De klant heeft het recht om de verwijdering van persoonlijke gegevens te vragen als:

   a. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

   b een specifieke toestemming intrekt voor zover persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van zijn toestemming;

   c. bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden;

   d persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;

   e. persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarin is voorzien in het recht van de Unie of het recht            van een lidstaat waaraan Blauw Fashion. onderworpen aan;

   f persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

c) Blauw Fashion kan ondanks het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, in verband met het bezwaar of de intrekking van toestemming, bepaalde persoonsgegevens bewaren voor zover de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen, alsmede om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor verwerking vereist is op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waaraan Blauw Fashion is onderworpen. Dit geldt in het bijzonder voor persoonsgegevens waaronder: voornaam, achternaam, e-mailadres, welke gegevens worden bewaard ten behoeve van de afhandeling van klachten en claims die verband houden met het gebruik van de diensten van Blauw Fashion, of daarnaast woonadres/correspondentieadres, bestelling nummer, welke gegevens worden bijgehouden ten behoeve van de behandeling van klachten en claims met betrekking tot gesloten koopovereenkomsten of dienstverlening.

 

4. Het recht om gegevensverwerking te beperken - wettelijke basis: art. 18 AVG.

a) De klant heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen. Het indienen van een verzoek, totdat het is overwogen, verhindert het gebruik van specifieke functionaliteiten of diensten, waarvan het gebruik de verwerking van gegevens omvat waarop het verzoek betrekking heeft. Blauw Fashion zal ook geen berichten versturen, ook geen marketingberichten.

b) De klant heeft het recht om de beperking van het gebruik van persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

    a. wanneer hij de juistheid van zijn persoonsgegevens in twijfel trekt, beperkt Blauw Fashion het gebruik ervan gedurende de tijd die nodig is om de           juistheid van de gegevens te verifiëren, maar niet langer dan 7 dagen;

   b.wanneer de gegevensverwerking onwettig is, en in plaats van de gegevens te verwijderen, verzoekt de Klant om beperking van het gebruik ervan;

  c. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt, maar de Klant ze nodig heeft om     vorderingen vast te stellen, in te stellen of te verdedigen;

  d. wanneer hij bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens - dan vindt de beperking plaats gedurende de tijd die nodig is om te     overwegen of - gezien de specifieke situatie - de bescherming van de belangen, rechten en vrijheden van de Klant zwaarder weegt dan de belangen die     door de Beheerder worden nagestreefd bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant.

 

5. Recht op toegang tot gegevens - wettelijke basis: art. 15 AVG.

a) De Klant heeft het recht om van de Beheerder bevestiging te krijgen of hij persoonsgegevens verwerkt, en als dit het geval is, heeft de Klant het recht om:

a. toegang tot uw persoonsgegevens;

b) informatie inwinnen over de doeleinden van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, over de ontvangers of categorieën van ontvangers van deze gegevens, de geplande periode van opslag van de gegevens van de Klant of over de criteria voor het bepalen van deze periode (bij het bepalen van de geplande periode gegevensverwerking niet mogelijk is), over de rechten van de Klant op grond van de AVG en over het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van deze gegevens, over geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en over de toegepaste waarborgen in verband met de overdracht van deze gegevens buiten de Europese Unie;

c) een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens.

 

6. Recht op rectificatie van gegevens - wettelijke basis: art. 16 AVG.

a) De klant heeft het recht om de Beheerder te vragen om zijn persoonsgegevens die onjuist zijn onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door een aanvullende verklaring in te dienen, door een verzoek te sturen naar het e-mailadres in overeenstemming met §7 van het privacybeleid.

 

7. Het recht om gegevens over te dragen - wettelijke basis: art. 20 AVG.

a) De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens, die hij aan de beheerder heeft verstrekt, te ontvangen en ze vervolgens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder van zijn keuze te sturen. De klant heeft ook het recht om te vragen dat persoonsgegevens door de beheerder rechtstreeks naar een dergelijke beheerder worden verzonden, als dit technisch mogelijk is. In dit geval zal de beheerder de persoonsgegevens van de klant verzenden in de vorm van een bestand in het csv-formaat, wat een algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat is en waarmee de ontvangen gegevens naar een andere beheerder van persoonsgegevens kunnen worden verzonden.

 

8. In het geval dat de Klant gebruik maakt van het recht dat voortvloeit uit bovenstaande rechten, voldoet Blauw Fashion aan het verzoek of weigert hieraan onmiddellijk te voldoen, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst ervan. Indien Blauw Fashion echter - vanwege de ingewikkelde aard van het verzoek of het aantal verzoeken - niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen, zal zij hieraan binnen twee maanden voldoen en de Klant hiervan binnen een maand na ontvangst van het verzoek - over de voorgenomen verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.

 

9. De klant kan bij de Beheerder klachten, vragen en verzoeken indienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten.

 

10. De klant heeft het recht om Baluw Fashion te verzoeken om kopieën van standaardcontractbepalingen te verstrekken door het onderzoek te richten op de manier zoals aangegeven in §7 van het Privacybeleid.

 

11. De klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van schending van zijn rechten op de bescherming van persoonsgegevens of andere rechten toegekend onder de AVG.

 

§ 5 Diensten afgestemd op voorkeuren en interesses (profilering)

 

1. Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens, die bestaat uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke factoren van een Natuurlijke Persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de effecten van het werk, de economische situatie, de gezondheid van deze Natuurlijke Persoon te analyseren of te voorspellen. , persoonlijke voorkeuren, interesses, geloofwaardigheid, gedrag, locatie of beweging.

 

2. De persoonsgegevens van klanten kunnen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (profilering), maar dit heeft geen rechtsgevolgen of een vergelijkbare significante invloed op de situatie van klanten.

 

3. Profilering van persoonsgegevens door Blauw Fashion bestaat uit het geautomatiseerd en handmatig verwerken van klantgegevens, door ze te gebruiken om bepaalde informatie over de klant te evalueren, in het bijzonder om zijn persoonlijke voorkeuren en interesses te analyseren of te voorspellen.

 

4. Om de klant te bereiken met marketingboodschappen via de website van de online winkel, La MakeUp Sp. z o. o. gebruikt zijn eigen cookiemechanismen om informatie over de activiteit van de klant op de website van de online winkel te downloaden. Details over de gebruikte cookies zijn te vinden in §3. Wettelijke basis - legitiem belang (Artikel 6(1)(f) van de AVG), bestaande uit het afstemmen van marketingboodschappen op voorkeuren en interesses.

 

§ 6 Beveiligingsbeheer - wachtwoord

1.Blauw Fashion biedt klanten een veilige en versleutelde verbinding bij het overdragen van persoonsgegevens en bij het inloggen op het Klantaccount op de Website. Blauw Fashion maakt gebruik van een SSL-certificaat dat is uitgegeven door een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van beveiliging en encryptie van gegevens die via internet worden verzonden.

 

2. Als de klant met een account in de winkel het toegangswachtwoord op enigerlei wijze is kwijtgeraakt, kunt u in de online winkel een nieuw wachtwoord genereren. Blauw Fashion stuurt geen wachtwoordherinnering. Het wachtwoord wordt versleuteld in de database opgeslagen, op een manier die het onmogelijk maakt om het te lezen. Om een ​​nieuw wachtwoord te genereren, moet u uw e-mailadres opgeven in het formulier dat beschikbaar is onder de link "Wachtwoord herinneren" op het aanmeldingsformulier voor het account in de Online Store. Er wordt automatisch een nieuw wachtwoord verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie of is opgeslagen in de laatste wijziging van het accountprofiel.

 

3. Blauw Fashion stuurt nimmer (elektronische) correspondentie waarin gevraagd wordt om inloggegevens, in het bijzonder het toegangswachtwoord tot het account van de Klant.

 

§ 7 Wijzigingen in het privacybeleid

 

1. Het privacybeleid kan wijzigen, waarover Blauw Fashion klanten 7 dagen van tevoren zal informeren.

2. Vragen met betrekking tot het privacybeleid kunnen worden gericht aan het volgende adres: blauwfashion@gmail.com
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania lub wyświetlać reklamy. Korzystając z tej witryny wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności i plików cookies
SLUITEN